Amtsgericht Austenat 09.12.43 Geschwärzt Geschwärzt Geschwärzt Geschwärzt